Statut

Društvo ICOM, Slovenski odbor je z junijem 2004 dobilo nov, dopolnjen statut. Dobil je pomembno dopolnilo, da je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo na področju muzejske dejavnosti in varstva kulturne dediščine in s tem povezanim izobraževanjem, nalogami in promocijo. To dopolnilo omogoča, da lahko Društvo ICOM brez ovir kandidira za finančno podporo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS.


Podelitev statusa društva v javnem interesu

Društvo ICOM - Mednarodni muzejski svet - Slovenski odbor se je s 15. 3. 2006 vpisalo v Register društev, ki delujejo v javnem interesu.

Na podlagi vloge in sklepa izrednega dopisnega občnega zbora ICOM Slovenskega odbora (16. 12. 2005), oddanega na Ministrstvo za kulturo RS 20. 12. 2005 in 4. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. 1. RS, št. 96/02), 55. in 56. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. 1. RS, št. 75/94) in Pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture (Ur. 1. RS, št. 64/99 in 96/02 - odločba US), je bil Slovenskemu odboru ICOM podeljen status društva v javnem interesu. Odločbo je s strani Ministrstva za kulturo prejel 23. marca 2006.

6. marca 2013 je občni zbor potrdil pomembna dopolnila statuta v členu, ki opredeljuje vlogo častnih članov društva in dopolnilo o podeljevanju nagrad ICOM Slovenija. V letu 2019 pa je bil statu dopolnjen v skladu z zakonom o društvih.

 

Statut ICOM Slovenija [pdf]

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih