Statut

Statut ICOM Slovenija [pdf]

 

 

ETIČNA KOMISIJA DRUŠTVA ICOM SLOVENIJA

Etična komisija je posvetovalno telo društva za področje etičnih vprašanj. Njene člane voli in imenuje občni zbor za dobo treh let, pri čemer so lahko člani izvoljeni dvakrat zaporedoma. Sestavljajo jo predsednik in dva člana.

Namen etične komisije je zagotavljanje strokovnega znanja muzejski skupnosti o vseh zadevah, ki se nanašajo na muzejsko poklicno etiko. Njena naloga je pospeševanje in promocija znanja ter praks etičnega dela v muzejih. Na pobudo članov društva se komisija izreka o etičnih vprašanjih, ki zadevajo muzeje in muzejske strokovnjake. Pristojna je za obravnavo disciplinskih postopkov za člane društva.

Etična komisija se o etičnih vprašanjih izreka na podlagi ICOM-ovih etičnih kodeksov.

Etična komisija izoblikuje svoje stališče izključno na podlagi poziva za etično presojo. Poziv lahko oddajo člani društva na vnaprej pripravljenem obrazcu. Vpogled v prijavo imajo le člani etične komisije, s čimer se zagotavlja varovanje osebnih podatkov. Komisija se na prejeti poziv odzove v roku do enega meseca.

 Člani komisije najprej presodijo, ali prejeti poziv vsebuje elemente za etično presojo. Če jih vsebuje, o primeru presojajo in oblikujejo svoje stališče. V tej fazi oblikovanja stališča sodelujejo vsi člani komisije. V nadaljevanju se o stališču komisija posvetuje z izvršnim odborom in na podlagi prejetih komentarjev pripravi končno verzijo stališča, pri čemer sodelujeta vsaj dva člana etične komisije.

 

 

Vloga za etično presojo

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih