Podelitev Nagrad ICOM Slovenija 2018

20.09.2018

Svečana podelitev Nagrad ICOM Slovenije za najboljše mednarodne projekte slovenskih muzejev in galerij je potekala v sklopu II. kongresa slovenskih muzealcev v Brežicah 20. septembra 2018.

Nagradi je slovesno podelil minister za kulturo, gospod Dejan Prešiček.

______________________________________

 Vsako leto slovenski muzeji in galerije kandidirajo za dve Nagradi ICOM Slovenije: 

Nagrada za mednarodno prepoznavne projekte

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki z mednarodnim sodelovanjem, medinstitucionalnim povezovanjem, participativnostjo in vzajemnimi projekti na mednarodni ravni vzpostavljajo dialog in promovirajo razvoj in pomen muzejev kot institucij ter prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.

Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme

Nagrada se podeljuje posameznikom, skupini ali organizacijam, ki s pripravo razstav, projektov, dogodkov in prireditev na temo Mednarodnega muzejskega dne vzpodbujajo kreativni razmislek o razpisani temi in s tem odražajo aktualno in angažirano stanje muzejskih institucij v svetu.

Letošnji nagrajenci:
Nagrado za delo na mednarodnem področju za projekt
SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage so prejeli:dr. Bojana Rogelj Škafar, dr. Marko Frelih, Anja Koren, Tina Palaić, mag. Adela Pukl; Slovenski etnografski muzej.
Utemeljitev:
Slovenski etnografski muzej je bil del projekta SWITCH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage (Delitev sveta vključenosti, ustvarjalnosti in dediščine), ki je potekal med novembrom 2014 in septembrom 2018, del sredstev pa je pridobil s programom Ustvarjalna Evropa. Projekt vključuje deset evropskih etnografskih muzejev in muzejev svetovnih kultur, njegov cilj pa je premisliti vlogo in poslanstvo tovrstnih muzejev danes. V sodelovanju s partnerskimi muzeji, umetniki in ciljnimi družbenimi skupinami je projekt obravnaval razmerja med zunajevropskimi zbirkami in ljudmi v sodobni družbi, upoštevajoč specifičnost zgodovinskega in družbenopolitičnega konteksta, v katerem delujejo muzeji, ter vizije muzejske stroke na področju zbiranja in predstavljanja zunajevropskih zbirk vsakega sodelujočega muzeja.
Komisija projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion; Creativity and Heritage (Delitev sveta vključenosti, ustvarjalnosti in dediščine) podeljuje nagrado zaradi mednarodnega medpartnerskega sodelovanja v okviru Evrope, interdisciplinarnega pristopa, participativne ter inkluzivne razstave, mednarodne prepoznavnosti, vzpodbujanja ustvarjalnega dialoga, spodbujanja nove univerzalne odgovornosti za dediščino med (etnografskimi) muzeji v diaspori s skupnostmi, iz katerih muzejski predmeti izvirajo, prepoznavnosti ICOM-ovih načel in vpliva na razvoj stroke v slovenskem prostoru z naslavljanjem vprašanj zbiralne politike za prihodnost in vprašanj uporabe digitalne tehnologije.

Več o projektu SWICH

 

 

Nagrado za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme za projekt
Daleč, tako blizu, 25. bienale oblikovanja (BIO 25) so prejele: Angela Rui, Maja Šuštaršič, Maja Vardjan; Muzej za arhitekturo in oblikovanje.
Utemeljitev:
25. bienale oblikovanja, BIO 25, Muzeja za arhitekturo in oblikovanje z naslovom Daleč, tako blizu je potekal med 25. majem in 29. oktobrom 2017 in je v obliki produkcijsko-razstavnega projekta temeljil na procesu sodelovanja različnih akterjev iz Slovenije in Evrope, od posameznikov do institucij. Povezoval je 55 partnerjev (muzejev, kulturnih in izobraževalnih institucij, ministrstev, vladnih organizacij, občin, podjetij, civilnih iniciativ) z več kot 80 mednarodnimi strokovnjaki in ustvarjalci.
BIO je zasnovan kot mednarodna platforma za nove pristope v oblikovanju, kjer interdisciplinarne skupine razvijajo alternative obstoječim sistemom vsakdanjega življenja. 25. BIO je mednarodni transdisciplinarni laboratorij, učilnica in forum, na katerem se preizkušajo njegove zmožnosti.
Komisija projektu Daleč, tako blizu (Faraway, so close), 25. bienale oblikovanja (BIO 25) podeljuje nagrado za promocijo letošnje ICOM-ove teme: Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci, zaradi načel mednarodnega transdisciplinarnega sodelovanja, mednarodne prepoznavnosti, vzpostavljanja mednarodnega dialoga, spodbujanja razmišljanja o vlogi muzeja ter razvijanja novega formata bienala, spodbujanja naravne in kulturne raznolikosti, prepoznavnosti ICOM-ovih načel ter vzpodbujanja kreativnega razmisleka o razpisani temi preko vzorčnega modela kulturne in socialne inovacije s primerom uporabe dediščine in lokalne problematike kot sredstev za produkcijo novega, ki jih udejanja projekt.

 

Več o projektu Daleč, tako blizu

 


Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih