Nagrada ICOM Slovenija

18.05.2018

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Mednarodna  sodelovanja slovenskih strokovnjakov s kolegi v tujini, medinstitucionalna povezovanja, participativnost in vzajemni projekti na mednarodnem nivoju omogočajo preplet vsebin in njegovo svetovno  kontekstualizacijo. Tako vzpostavljen mednarodni dialog vzpodbuja kritičen pogled in konstruktivno kritiko, diskusije o dediščinskih temah in vsebinah in s tem posledično dviga znanja in poznavanja o pomenu kulturne dediščine in njeni zgodovinski in sociološki prepletenosti.  Promovira se razvoj in pomen muzejev kot institucij, prinašajo nove ideje in prispeva k razvoju zavesti.

Nagrada ICOM Slovenija promovira tudi vsakoletno temo Mednarodnega muzejskega dne, ki ga že od leta 1977 organizira ICOM. Teme so vedno odraz aktualnega in angažiranega stanja muzejskih institucij na globalnem zemljevidu, zato želi Nagrada ICOM Slovenija izpostaviti vsakoletni imperativ na slovensko muzejsko sceno in s tem vzpodbuditi kreativni razmislek o njej.

Društvo ICOM, Slovenski odbor je 18. maja v dnevnem časopisju, na spletni strani ICOM Slovenija in preko elektronskih obvestil svojim članom objavil razpis za Nagradi ICOM Slovenija za leto 2018.

__________________________________________________________

Kandidatke in kandidate za nagradi lahko predlagajo muzeji in galerije, strokovne organizacije, ki opravljajo naloge varstva premične naravne in kulturne dediščine, društva  ter posamezniki od objave razpisa do vključno 30. 6. 2018 (datum poštnega žiga), po pošti s povratnico na naslov: ICOM Slovenija, Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana, s pripisom »Nagrada ICOM Slovenija«.

Predlog za podelitev nagrad mora vsebovati izpolnjen prijavni list in ustrezne priloge.

Za nagrado lahko kandidirajo projekti, razstave ter posamezne prireditve in dogodki, realizirani oz. zaključeni v obdobju med Mednarodnima muzejskima dnevoma - od 18. maja 2017 do 18. maja 2018.

 

Razpis Nagrada ICOM Slovenija 2018

Prijavni list 2018


Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih