Priporočila o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi

REDNI OBČNI ZBOR SLOVENSKEGA ODBORA ICOM

VABILO na

REDNI OBČNI ZBOR SLOVENSKEGA ODBORA ICOM 

Spoštovane članice in člani Slovenskega odbora ICOM! 

Vabimo Vas, da se

v torek, 13. februarja 2018, ob 13. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

udeležite rednega občnega zbora članov našega društva

               

 

Predlog dnevnega reda:

Uvodni pozdrav predsednice dr. Kaje Širok

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika.
  2. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.
  3. Poročilo za leto 2017 in predlog programa 2018.
  4. Finančno poročilo.
  5. Poročilo nadzornega odbora, etične komisije in  komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih konferencah.
  6. Razprava o poročilih.
  7. Razprava o razvoju društva.
  8. Razno.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

 

dr. Kaja Širok

predsednica ICOM Slovenija

08.03.2017

V torek, 7. marca 2017 je v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja potekala predstavitev UNESCO-vega Priporočila o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi. 

UNESCO-vo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi je bilo formalno sprejeto na 38. Zasedanju Generalne konference UNESCO novembra 2015. Ob upoštevanju obsežnih družbeno-ekonomskih in političnih sprememb, ki so vplivale na vlogo in raznolikost muzejev po sprejetju Dokumenta UNESCO o najučinkovitejših načinih, kako narediti muzeje dostopne vsem, predstavlja novo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, o njihovi raznolikosti in o njihovi vlogi v družbi, odločilen korak k razvijanju in uveljavljanju inovativne in odprte vizije muzejev enaindvajsetega stoletja.

UNESCO priporoča državam članicam (več kot 200 držav iz celega sveta), da izvajajo določbe Priporočila in sprejmejo vse potrebne zakonodajne in druge ukrepe za uveljavljanje načel in norm, zapisanih v tem Priporočilu, na območjih pod njihovo jurisdikcijo.

Prav tako je aliansa ICOM EVROPA na svoji konferenci v Lizboni novembra 2016 sprožila pobudo, da Nacionalni odbori ICOM ta dokument in njegova priporočila predstavijo, implementirajo in promovirajo v okviru svojih držav in vladnih organov, ki so odgovorni za muzeje. Leta 2018 se pričakuje od držav članic UNESCA, da bodo poročale o uspehu razširitve tega Priporočila.

Priporočila o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi [pdf]


Nazaj
Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih