Delovanje

ICOM, Slovenski odbor leta 2016 šteje 138 članov, od tega 14 institucionalnih. Je eden od 117 nacionalnih odborov ICOM-a, ki so razpršeni po celem svetu. Ustanovljen je bil jeseni leta 1991, po slovenski zakonodaji ima status društva. Vsa leta od ustanovitve dalje deluje po začrtanih smernicah krovne mednarodne nevladne organizacije ICOM s sedežem v Parizu. Prvi predsednik je bil gospod Gregor Moder, tedanji direktor Mestnega muzeja Ljubljana, ki je imel predsedniško funkcijo dva mandata (1991 - 1997) in je bil (2005) za svoje zasluge imenovan za prvega častnega člana slovenskega ICOM-a. Nasledil ga je muzejski svetovalec iz Slovenskega etnografskega muzeja, Ralf Čeplak Mencin, ki je to funkcijo opravljal prav tako dva mandata (1997 - 2003). Decembra 2003 je postala predsednica pomočnica direktorice Slovenskega etnografskega muzeja Nina Zdravič Polič, ki jo je nasledila februarja 2011 mag. Tanja Roženbergar, takratna direktorica Muzeja novejše zgodovine Celje. Slovenski ICOM je dobil novo vodstvo za mandat 2011-2017 in nov sedež v Muzeju novejše zgodovine Celje. 

Viri financiranja: Ministrstvo za kulturo RS in 18% delež od letnih članarin članov društva. Glavni delež pridobljen od članarin se po pravilniku odvaja letno (do aprila) na sedež ICOM-a v Parizu.

Naloge Slovenskega odbora ICOM-a so: informiranje slovenskih muzejskih strokovnjakov pri nas o mednarodnem dogajanju na muzejskem in muzeološkem področju, izmenjava informacij in sodelovanje z ICOM-om v Parizu, implementacija ICOM-ovega Kodeksa poklicne etike, priprava prireditev ob svetovnem dnevu muzejev, ki se odvija vsako leto v mesecu maju na posebno izbrano temo in organizacija mednarodnih letnih konferenc mednarodnih odborov ICOM-a v Sloveniji. Poleg tega promovira in podpira udeležbo slovenskih muzealcev na generalnih in letnih konferencah, obvešča slovensko javnost o glavnih ciljih in nalogah ter o spremembah, ki se dogajajo po svetu, na področju razvoja muzejske stroke, standardov muzejskega dela, izobraževanja kadrov ter spodbuja svoje člane k aktivnemu delovanju v posameznih mednarodnih odborih.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih