UNESCO-va PRIPOROČILA O VARSTVU IN PROMOCIJI MUZEJEV IN ZBIRK

7. marca 2017 je Slovenski odbor ICOM je v sodelovanju z ICOM Evropa, v Slovenskem etnografskem muzeju, predstavil UNESCO-vo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, o njihovi raznolikosti in o njihovi vlogi v družbi.

UNESCO-vo priporočilo je bilo formalno sprejeto na 38. zasedanju Generalne konference UNESCO novembra 2015. Ob upoštevanju obsežnih družbeno-ekonomskih in političnih sprememb, ki so vplivale na vlogo in raznolikost muzejev po sprejetju Dokumenta UNESCO iz leta 1960 o najučinkovitejših načini, kako narediti muzeje dostopne vsem, predstavlja novo Priporočilo o zaščiti in promociji muzejev in zbirk, o njihovi raznolikosti in o njihovi vlogi v družbi, odločilen korak k razvijanju in uveljavljanju inovativne in odprte vizije muzejev 21. stoletja.

Priporočilo UNESCO je za vse strokovnjake in načrtovalce sredstvo za soočanje s sodobnimi izzivi in da v polni meri izkoristijo potenciale muzejev.

Muzeji kot prostor za posredovanje kultur, medkulturni dialog, učenje, razprave in usposabljanje prav tako igrajo pomembno vlogo v izobraževanju (formalnem, neformalnem in vseživljenjskem učenju), socialni koheziji in trajnostnem razvoju. Muzeji imajo velik potencial za ozaveščanje javnosti o pomenu kulturne in naravne dediščine in o odgovornosti vseh državljanov, da prispevajo k ohranjanju te dediščine in njenemu prenosu. Muzeji tudi podpirajo gospodarski razvoj, zlasti prek kulturnih in ustvarjalnih industrij in turizma.

Priporočilo o varstvu in promociji muzejev in zbirk, njihove raznolikosti in vloge v družbi opozarja države članice na pomen varstva in promocijo muzejev in zbirk, ki so partnerji v trajnostnem razvoju skozi ohranjanje in varstvo dediščine, varstvo in promocijo kulturne raznolikosti, prenos znanstvenih spoznanj, razvoj izobraževalne politike, vseživljenjsko učenje in socialno kohezijo ter razvoj ustvarjalnih industrij in turističnega gospodarstva.

Priporočilo je dostopno tukaj.

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih