Etični kodeks

ICOM-ov Kodeks poklicne etike za muzeje predstavlja temelj ICOM-a. Določa minimalne standarde za poklicno delo v muzejih. Pri včlanitvi se ICOM-ove članice in člani zavežejo zvestobi Kodeksu.
ICOM-ov kodeks muzejske etike je bil soglasno sprejet na 15. generalni skupščini ICOM-a v Buenos Airesu, Argentina, 4. novembra 1986. Popravljen in dopolnjen je bil na 20. generalni skupščini ICOM-a v Barceloni, Španija, 6. julija 2001. Na 21. generalni skupščini ICOM-a v Seulu, Koreja, oktobra 2004 so novi ICOM-ov Kodeks muzejske etike potrdili. Skladno s tem je ICOM, Slovenski odbor v novembru 2004 začel z delom na izdaji najnovejšega Kodeksa v slovenskem jeziku. Izšel je aprila 2005.

Kodeks vsebuje bistvena etična načela, pomembna za poklicno védenje muzejskih delavcev in je orodje in pripomoček poklicne samoureditve na področju javnih muzejskih storitev. Določa minimalne standarde delovanja, za katere naj bi si prizadevali muzejski delavci vsega sveta, hkrati pa določa, kaj javnost lahko pričakuje od muzejskega poklica. ICOM Slovenski odbor je med prvimi ICOM-ovimi nacionalnimi odbori, ki je izdal novi Kodeks v svojem jeziku. Uredili in strokovno pregledali so ga: Jerneja Batič, Ralf Čeplak Mencin, dr. Marjeta Mikuž in Gregor Moder.

Etični kodeks [pdf]

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih