Arhiv 2014

Društvo ICOM – Mednarodni muzejski svet – Slovenski odbor

Program 2014Organizacija in izvedba izobraževalnih vsebin

 • Strokovno delovanje društva in razvoj
 • Kolokvij: Muzejske zbirke povezujejo, december 2014
 • Nadaljevalna delavnica izobraževanj na temo celostnega upravljanja v izrednih razmerah: Ocena in zmanjševanje tveganj za muzejske depoje
 • Prevod in strokovna uskladitev Etičnega kodeksa za prirodoslovne muzeje


Mednarodna dejavnost in udeležba na mednarodnih konferencah

 • Mednarodne letne konference ICOM 2014
 • Letna konferenca COMCOL, 3. - 6. december 2014, Celje
 • ICOM SEE - delovni sestanek predsedstva, marec 2014
 • Konferenca Kulturni turizem, september 2014


Promocijska dejavnost

 • Mednarodni muzejski dan: Muzejske zbirke povezujejo, maj 2014
 • Nagrada ICOM Slovenija; maj 2014
 • Promocijska brošura ICOM Slovenija 2014, marec 2014
 • Spletne slovenske in angleške strani, komuniciranje z javnostmi in promocija

 

Mednarodni muzejski dan 2014

Nosilna tema Mednarodnega muzejskega dne 2014 je Muzejske zbirke povezujejo. 

Plakat MMD 2014 v slovenskem jeziku [pdf]

Program slovenskih muzejev in galerij  [pdf]

 

LETNA KONFERENCA COMCOL 2014

ICOM Slovenija in Muzej novejše zgodovine Celje sta od 3. do 6. decembra 2014 v Celju organizirala mednarodno konferenco ICOM-ovega komiteja za zbiralne strategije COMCOL, na temo “Zbiranje in zbirke v času vojne ali političnih in socialnih sprememb” (Collecting and collections in times of war or political and social change).

Vsebina konference je zaokrožila tematiko, ki sta jo odprli konferenci v Cape Townu (2012; tema koncepti utopije in vplivi na oblikovanje zbirk) in v Riu de Janeiru (2013; reinterpretacija starejših zbirk za sodobno družbo). Konferenca je odprla vprašanja o zbiralnih strategijah muzejev, značilnostih zbirk in muzejskih predmetov, ki ustrezajo določenim ideologijam in jih rekonstruirajo skozi muzejsko gradivo, o delovanju med znanostjo in propagando, edukacijo in indoktrinacijo, tabuizacijo in glorifikacijo izbranega zgodovinskega spomina …

Več o konferenci si lahko preberete tukaj.

 

NAGRADA ICOM SLOVENIJA 2014

Nagrada ICOM Slovenija je oblikovana z namenom vzpodbujanja, popularizacije in promoviranja mednarodnega mreženja slovenske muzejske misli in dela. Mednarodna sodelovanja slovenskih strokovnjakov s kolegi v tujini, medinstitucionalna povezovanja, participativnost in vzajemni projekti na mednarodnem nivoju omogočajo preplet vsebin in njegovo svetovno kontekstualizacijo. Tako vzpostavljen mednarodni dialog vzpodbuja kritičen pogled in konstruktivno kritiko, diskusije o dediščinskih temah in vsebinah in s tem posledično dviga znanja in poznavanja o pomenu kulturne dediščine in njeni zgodovinski in sociološki prepletenosti. Promovira se razvoj in pomen muzejev kot institucij, ki prinašajo nove ideje in prispevajo k razvoju zavesti.

Nagrada ICOM Slovenija popularizira tudi vsakoletno temo Mednarodnega muzejskega dne in prispeva k njenemu širšemu in poglobljenemu razumevanju. Vsebine Mednarodnega muzejskega dne so vedno odraz aktualnega in angažiranega stanja muzejskih institucij na globalnem zemljevidu, zato želi Nagrada ICOM Slovenija izpostaviti vsakoletni imperativ na slovensko muzejsko sceno in s tem vzpodbuditi kreativni razmislek o njej.

Letno se podelita dve nagradi, in sicer Nagrada za delo na mednarodnem področju in Nagrada za promoviranje vsakoletne izbrane ICOM-ove teme

V letu 2014 smo ob 18. maju, Mednarodnem muzejskem dnevu objavili razpis, na katerega smo prejeli tri predloge.

V kategoriji Nagrade za delo  na mednarodnem področju sta kandidirala: 

 • Služba za premično dediščino in muzeje Narodnega muzeja Slovenije s konferenco »Upravljanje muzejev v času finančne krize: Iskanje trajnostnih rešitev za prihodnost muzejev« 
 • Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož v sodelovanju z Gorenjskim muzejem Kranj in Koroškim pokrajinskim muzejem z razstavo »Sledovi delovanja svetih bratov Cirila in Metoda na tleh Slovenije«

V kategoriji Nagrade za promoviranje vsakoletne ICOM-ove teme (v letu 2014 je  Muzejske zbirke povezujejo) je kandidiral 

 • Muzej narodne osvoboditve Maribor s projektom »Skozi vrata v preteklost«

Podelitev Nagrad ICOM Slovenija za leto 2014 je potekala ob slavnostnem odprtju obnovljenega tretjega petovionskega mitreja na Ptuju v petek, 14. novembra 2014.

 MEDNARODNE KONFERENCE ICOM 2014

Poročila udeležencev konferenc

 

Letna konferenca Evropske muzejske akademije (EMA), 25. in 26. april, Glasgow, Velika Britanija

Mirjana Koren in dr. Valentina Bevc Varl, Pokrajinski muzej Maribor

Kot nacionalna korespondentka Evropske muzejske akademije (EMA) se je Mirjana Koren, skupaj s kolegico Valentino Bevc Varl, udeležila letne konference The learning museum (LEM), ki je potekala 24.4.2014 in letne konference EMA, ki je potekala 25. in 26.4.2014. Obe konferenci sta bili izvedeni v muzeju Burrel Collection v Glasgowu, Velika Britanija.

Letna konferenca EMA je bila sestavljena iz seminarskega dela, ogledov muzej, predstavitev kandidatov in nagrajenca bienalnega natečaja za nagrado Heritage in Motion, predstavitev kandidatov, slavnostne razglasitve finalistov in nagrajenca Michelletti 2014 ter slavnostne razglasitve nagrajenca DASA 2014.

 

Letna konferenca ICOM ICOFOM, 5. – 9. junij 2014, Pariz, Francija

dr. Branko Šuštar, Slovenski šolski muzej

Na 37. letnem simpoziju  mednarodnega odbor za muzeologijo ICOM-ICOFOM, ki je pod naslovom nove usmeritve v muzeologiji (New trends in museology / Nouvelles tendances de la muséologie)  potekal med 5. in 9. junijem 2014 na Sorbonni v Parizu, je dr. Branko Šuštar, muzejski svétnik v Slovenskem šolskem muzeju, predstavil tradicionalne in nove muzejske usmeritve v šolskih / pedagoških / izobraževalnih muzejih v Evropi  (How can museums of education creating links? New and traditional orientation of school/pedagogical museums in Europe). Simpozij se je s primeri muzejske teorije in prakse na različnih celinah mdr. dotaknil tudi tematsko zelo pestrih vprašanj muzejske etike in nič manj različnih oblik  digitalizacije, pa tudi problemov muzejev v času krize, usmeritvah muzejev v tradicionalnih okoljih  in kritične muzeologije z vprašanju muzejskih predmetov. Program in pogled na konferenco je na voljo na spletni strani ICOFOM, povzetki 37. letnega simpozija ICOFOM 2014  »Nouvelles tendances de la muséologie / New trends in museology« pa so  izšli v knjigi (124 str.), ki je dostopna tudi na spletu: http://network.icom.museum/icofom/meetings/previous-conferences/http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/New_Trends_ICOFOM_2014.pdf

Na konferenci je bil posebne počastitve  z izdajo tudi na spletu dostopnega  zbornika deležen  André Desvallées, eminentni  spodbujevalec »nove muzeologije« (t.im. nouvelle muséologie), poznan tudi pri nas (prim. Argo 2001, št. 1). Zbornik  »Hommage à   André Desvallées / Tribute to André Desvallées«  je izšel v  ICOFOM Study Series – ISS Hors-série in ga lahko prebiramo tudi v elektronski obliki. http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_2014.pdf

 

Letna konferenca ICOM CIMUSET, 6. – 12. julij 2014, Pariz, Francija

mag. Estera Cerar in Irena Marušič, Tehniški muzej Slovenije

Estera Cerar in Irena Marušič sta se udeležili letne konference CIMUSET v Parizu. Tema letošnje konference je bila Collections, exhibitions, demonstrations in science and technlogy: The respective roles of Museums and Science centers. V predavanjih in predstavitvah je bilo govora o različnih pristopih za popularizacijo muzejev znanosti in tehnike, o primerih dobre prakse in problemih, ki se kažejo pri našem delu. Predstavljenih je bilo veliko zanimivih projektov in različnih pristopov, kako pridobiti mlade ljudi, da se bodo zanimali za znanost.

 

Konferenca »Muzeji in kulturni turizem«, 7. – 9. september 2014, Zlatibor, Srbija

ddr. Verena Vidrih Perko, Gorenjski muzej Kranj

Ddr. Verena Vidrih Perko je med 7. in 10. septembrom 2014 aktivno sodelovala na konferenci »Muzeji i kulturni turizam« v Zlatiboru, Srbija. S svojim prispevkom z naslovom »Arheologija i turizam, ljubavnici ili neprijatelji?« je predstavila aktualno in kritično slovensko misel na področju popularizacije in predstavitve arheološke dediščine ter poudarila prednosti in slabosti, oziroma nevarnosti različnih oblik predstavitev. Predavanje je vzbudilo veliko zanimanje in sprožilo aktivno diskusijo, v kateri je tekla beseda o nevarnostih banalizacije kulturne dediščine ter možnih poškodbah zaradi turističnega obiska, oziroma nujnosti dostopnosti dediščine.

 

Konferenca ICOM CC, 15. – 19. september 2014, Melbourne, Avstralija

mag. Jana Šubic Prislan, Goriški muzej

Jana Šubic Prislan se je udeležila 17. trienalne konference ICOM CC, ki je septembra potekala v Melbournu (Avstralija), kjer je predstavila projekt Zmanjševanje tveganj za dediščino – Ocena tveganj za muzejske depoje, ki je bil v organizaciji ICOM SI in SMS izveden leta 2013. Predstavitev z naslovom Who cares? We do – a nationwide survey of museum storage in Slovenia je bil pripravljen z Vesno Živković (CIK Beograd), besedilo pa je izšlo v zborniku konference tudi s soavtorstvom Estere Cerar. Konference, ki je potekala v Exhibition and Convention Centre v Melbournu, se je udeležilo okoli 650 konservatorjev-restavratorjev z vsega sveta z okoli 150 predstavitvami in 90 plakati. Vodilna tema konference Building Strong Culture through Conservation je izpostavila problem občutljivosti dediščine za naravne nesreče in posledice le teh na družbo ter potrdila, da je preventivno varstvo nujna usmeritev za prihodnost. V tem smislu se je slovenski projekt, predstavljen v okviru delovne skupine Preventivna konservacija, zelo aktualno vklopil v prizadevanja svetovne muzejske skupnosti in bil prepoznan kot vzorčni primer, kakršnega je mogoče prenesti tudi v druga okolja.

 

Konferenca ICOM CC, 15. – 19. september 2014, Melbourne, Avstralija

mag. Irena Eiselt, Narodna in univerzitetna knjižnica

Irena Eiselt je na ICOM-CC konferenci v Melbournu predstavila slovenskega fotografa Janeza Avguština Puharja (1814-64) in njegov fotografski postopek. Namen prispevka je bil, da se ob 200-letnici Puharjevega rojstva, fotografa predstavi mednarodni strokovni javnosti, ga umesti na zemljevid svetovno znanih fotografov-izumiteljev, ki so sočasno eksperimentirali s steklom kot fotografskim nosilnim medijem. Prispevek obsega tudi opis postopka, dosedanje raziskave na postopku ter rezultate raziskav. Prispevek je nastal z namenom, da spodbudi k nadaljnjim raziskavam o postopku, ki ga do danes še ni uspelo obnoviti.

 

Letna konferenca ICOM GLASS, 5. – 11. oktober 2014, Crajova, Romunija

Jože Rataj, Pokrajinski muzej Celje

V času od 5. do 11. oktobra se je Jože Rataj udeležil letne konference ICOM GLASS, ki je potekala v romunskem mestu Craiova. Na konferenci je predstavil prispevek z naslovom Glass paintings as part of folks art / Slike na steklo kot del ljudske umetnosti. V prispevku je predstavil zbirko slik na steklo, ki jih hrani Pokrajinski muzej Celje. Prispevek je bil sprejet z velikim zanimanjem, saj so ravno ob konferenci pripravili razstavo slik na steklo, ki jih hranijo romunski muzeji.

 

Letna konferenca ICOM GLASS, 5. – 11. oktober 2014, Crajova, Romunija

dr. Mateja Kos, Narodni muzej Slovenije

Dr. Mateja Kos se je udeležila letne konference ICOM GLASS v Romuniji in tam nastopila s predstavitvijo Slovensko sodobno steklo in tradicija. Na konferenci velja izpostaviti predvsem dejstvo, da so se podobne dekorativne strukture, ki jih poznamo iz tradicionalnega slovenskega oblikovanja stekla (npr. Pohorskih steklarn) pojavljale tudi tako daleč od srednjeevropskega vplivnega kroga. Vsekakor bo to spoznanje vplivalo na nadaljnje raziskave na področju slovenskega stekla. Poleg srečanja s strokovnjaki iz 15 držav je prav to gotovo največji prispevek udeležbe na konferenci ICOM GLASS 2014.

 

Letna konferenca ICOM ICR, 20. – 29. oktober 2014, Taipei, Tajvan

Metka Fujs, Pomurski muzej Murska Sobota

Metka Fujs se je udeležila redne letne konference ICR, ki je potekala od 20. do 24. oktobra 2014 v Taipeu v organizaciji tajvanskega ministrstva za kulturo in v sodelovanju več muzejev. Na konferenci je predstavila referat z naslovom Dve državi, dve mesti, dva muzeja, ena zgodba o muzejskih zbirkah in stalnih razstavah v Gornji Radgoni v Sloveniji in Bad Radkersburgu v Avstriji. Povzetek prispevka je objavljen v biltenu konference. Med 25. in 29. oktobrom je potekal po-konferenčni program, v okviru katerega so predstavniki tajvanskega ministrstva za kulturo udeležence seznanili z novim muzejskim zakonom in muzejsko politiko, katere pomembni del je bila, tako kot v Sloveniji, opravljena evalvacija muzejev, na kateri so oblikovali akreditacijo muzejev s sistemom javnega financiranja. 

 

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih