Novice

Novoletni sprejem članov ICOM Slovenije, Skupnosti muzejev Slovenije in Slovenskega muzejskega društva

Vabimo vas na tradicionalni NOVOLETNI SPREJEM članov ICOM Slovenije, Skupnosti muzejev Slovenije in Slovenskega muzejskega društva.

Letos se dobimo v sredo, 19. decembra 2018, ob 10. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije na Celovški 23 v Ljubljani.

 

Program novoletnega sprejema:

10.00: Predavanje Dr. Paolo Campetella, Univerza RomaTre: Vključevanje obiskovalcev in ne-obiskovalcev na primeru arheoloških razstav (Engaging visitors and non- visitors through archeological exhibitions)

Dr. Paolo Campetella je podoktorski raziskovalec v okviru muzejskega izobraževalnega centra na oddelku za edukacijske vede na Univerzi Roma Tre. Ukvarja se s katalogizacijo in z analizo izobraževalnih ter evalvacijskih programov italijanskih in mednarodnih muzejev, sodeluje pri številnih raziskovalnih projektih in sodeluje na podiplomskem študijskem programu muzejskih študijev. Med leti 2016 in 2017 je v okviru študijskega program UCL »Muzeji in galerijske prakse«, sodeloval pri izvedbi študijskega modula v Katarju.

Leta 2018 je izdal knjigo »Verso una comunicazione integrata nei musei. Il ruolo degli strumenti digitali«.

Predavanje bo osvetlilo in analiziralo strategije komuniciranja, ki se jih lahko uporabi pri predstavitvah arheološke dediščine, tako znotraj muzejskih zgradb kot na arheoloških najdiščih. Kontekst umeščanja in predstavitve dediščine ter načini približevanja publiki, lahko pripomore k boljšemu razumevanju in vrednotenju dediščine ter njeni splošni družbeni prepoznavnosti.

11.00: Zaključni kolokvij ICOM Slovenija ter predstavitev opravljenega dela

                Poročila o delovanju odborov in društev SMS, SMD, ICOM Slovenija

                Programi za leti 2019 in 2020

12.00: Druženje 

 

Veselimo se snidenja z vami in vas prav lepo pozdravljamo,

ICOM Slovenija, Skupnost muzejev Slovenije in Slovensko muzejsko društvo

Skupna razstava državnih muzejev ob mednarodnem muzejskem dnevu

Mednarodni muzejski dan 2018
HIPERPOVEZANI MUZEJI:
NOVI PRISTOPI, NOVI OBISKOVALCI

Vabilo na skupno tiskovno konferenco vseh treh slovenskih muzejskih organizacij: ICOM Slovenija, Skupnost muzejev Slovenije (SMS) in Slovensko muzejsko društvo (SMD),
ki bo v petek, 18. maja 2018, ob 11.00 uri v avli Slovenskega etnografskega muzeja na Metelkovi 2 v Ljubljani.

Slovensko muzejsko društvo bo predstavilo podelitev Valvasorjevih nagrad za leto 2018 s knjižico prejemnikov, ki bodo nagrade prejeli 21. maja 2018. Skupnost muzejev Slovenije bo predstavila Poletno muzejsko noč ter najavila drugi kongres muzealcev, ki bo letos v Brežicah. ICOM Slovenija bo predstavil temo letošnjega mednarodnega muzejskega dneva, programe v muzejih in galerijah po Sloveniji na ta dan kot del vseslovenske akcije ter pomembne aktivnosti ICOM-a za leto 2018 in najavil razpis za ICOM nagrado za 2018.

Državni muzeji Slovenije pod okriljem ICOM Slovenije zdaj že tradicionalno obeležujejo ta dan s postavitvijo skupne razstave na muzejski ploščadi na Metelkovi, posvečeno osvetlitvi izpostavljene teme. Vabljeni na odprtje, ki bo v petek, 18. maja 2018, ob 11.30 uri.

 

 

 

Mednarodni muzejski dan MMD 2018

Že leta 1977 je Mednarodni muzejski svet ICOM zaznamoval 18. maj kot Mednarodni dan muzejev, z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi slovenskih.

Mednarodni muzejski dan praznujejo v več kot 36.000 muzejskih institucijah v več kot 156 državah sveta. Med njimi tudi Slovenija s svojo mrežo raznolikih muzejev.

Mednarodni muzejski dan MMD 2018 se letos posveča temi Hiperpovezani muzeji: novi pristopi, novi obiskovalci.

Tematski mednarodni muzejski dan vsako leto združuje preko 36.000 muzejskih institucij v več kot 156 državah sveta. Pridružuje se jim tudi Slovenija z velikim naborom sodelujočih muzejev in galerij. V petek, 18. maja, bomo po celi Sloveniji muzeji in galerije obeležili mednarodni muzejski dan s prostim vstopom in obilico raznovrstnih dogodkov.

Program slovenskih muzejev in galerij za mednarodni muzejski dan.

 

Plakat MMD v slovenskem jeziku in v angleškem jeziku.

To top

13.02.2018

REDNI OBČNI ZBOR SLOVENSKEGA ODBORA ICOM

VABILO na

REDNI OBČNI ZBOR SLOVENSKEGA ODBORA ICOM 

Spoštovane članice in člani Slovenskega odbora ICOM! 

Vabimo Vas, da se

v torek, 13. februarja 2018, ob 13. uri v Muzeju novejše zgodovine Slovenije

udeležite rednega občnega zbora članov našega društva

               

 

Predlog dnevnega reda:

Uvodni pozdrav predsednice dr. Kaje Širok

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overiteljev zapisnika.
  2. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda.
  3. Poročilo za leto 2017 in predlog programa 2018.
  4. Finančno poročilo.
  5. Poročilo nadzornega odbora, etične komisije in  komisije za dodeljevanje finančnih sredstev za udeležbo na mednarodnih konferencah.
  6. Razprava o poročilih.
  7. Razprava o razvoju društva.
  8. Razno.

 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo,

 

dr. Kaja Širok

predsednica ICOM Slovenija

 

 

Izobraževanje: Zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečahVabimo vas na izobraževalni program:

Zaščita kulturne dediščine ob naravnih nesrečah, s poudarkom na zaščiti pred vodo

Slovenski etnografski muzej, sreda, 29. 11. 2017, 10h—13h

10:00-11:00 Irena Marušič, Estera Cerar: Celovito muzejsko upravljanje v nujnih primerih (teorija in predstavitev kroga)

1.       Navodila za ukrepanje v izrednih razmerah

-              Opozorilo na nevarnost

-              Prvi ukrepi

-              Stabilizacija stanja zgradbe in okolice

-              Dokumentacija

-              Reševanje in zaščita predmetov

-              Ocena škode

-              Prioritete pri reševanju

-              Splošni napotki

11:00-11:20 Odmor

11:20-12:30 Jana Šubic Prislan: Poškodbe predmetov in prva pomoč po nesreči

1.       Splošne tehnike reševanja predmetov pri poškodbah z vodo

2.       Tehnike reševanja glede na:

-        vrste zbirk

-        material

-        stopnjo ogroženosti oz. propadanje

-        prva pomoč

12:30-13:00 Razprava

Udeležba je brezplačna.

 

Prostor za izvedbo programa zagotavlja Slovenski etnografski muzej.  

 

Program sofinancira Ministrstvo za kulturo RS. 

Za nami je uspešna mednarodna konferenca

Muzeji in zamolčane zgodovine.
Med spominom in pozabo.
Ljubljana, 5. - 7. oktober 2017

Hvala vsem za sodelovanje in udeležbo ter vabljeni k branju knjižice povzetkov.

Mednarodna konferenca
MUZEJI IN ZAMOLČANE ZGODOVINE.
Med spominom in pozabo
Ljubljana, 5. do 7. oktober 2017
Muzej novejše zgodovine Slovenije

 

Mednarodna konferenca se osredotoča na vlogo muzejev kot nosilcev sprememb v družbi. Odkrivanje »spornih« zgodovin in povedati neizrekljivo je danost, ki jo muzeji imajo, in dolžnost, ki jo kot aktivni soustvarjalci družbe morajo izpolniti. Pregled različnih praks spominjanja in (pre)oblikovanja muzejev razkriva kompleksnost tolmačenj preteklosti.


Muzeji igrajo ključno vlogo pri ustvarjanju in zastopanju skupne kulturne dediščine različnih skupnosti. Postali so socialna vozlišča, ki spodbujajo spoštljive odnose med ljudmi in izboljšujejo družbo ter z mediacijo naslavljajo travmatične zgodovine iz različnih zornih kotov. Odkrivanje spornih zgodovin in sposobnost izražanja, česar ni mogoče ubesediti, so naloge, ki jih morajo muzeji opravljati kot aktivni sooblikovalci družbe. Lahko pomagajo doseči miroljubne rešitve travmatičnih dogodkov iz preteklosti in spodbuditi razumevanje zgodovine, ki z izmenjavo znanj zajema več vidikov.

ICOM Slovenija, Skupnost muzejev Slovenije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za sociologijo) in Muzej novejše zgodovine Slovenije organizirajo mednarodno konferenco, namenjeno odgovarjanju na vprašanja o razumevanju skrite zgodovine in interpretacije kulturne dediščine danes. Zanima nas način, kako kolektivni spomini, ki ne ustrezajo prevladujočim zgodovinskim pripovedim, sodelujejo (ali ne sodelujejo) z nacionalno naracijo in kako se to odraža v muzejskih razstavah. Katere zgodbe so prezrte v muzejih? Kako je nezaželena in zanemarjena zgodovina strukturirana v posameznih zgodovinskih obdobjih? Kaj predstavlja javno soglasje o tem, katere dediščine je treba ohraniti in v katerih primerih postane dediščina nezaželena ali celo prepovedana? Kako deluje kolektivni spomin in kje nastopi pozaba? Kaj omejuje svobodo muzejev in kakšne so vloge nevladnih organizacij? Kaj ustvarja soglasje in kdo narekuje interpretacijo preteklosti - poklicna sfera ali politika?

Z ukvarjanjem s temi vprašanji nam konferenca omogoča boljše razumevanje vloge muzejev kot orodij za ustvarjanje složnih skupnosti in pregled tovrstnih praks v različnih nacionalnih okoljih.

 

Program

Četrtek, 5. oktober 2017

 

Jutranja kava

9:30: Pozdravni nagovori

9:50: Osrednji govor:

Taja Vovk van Gaal (Hiša evropske zgodovine, Bruselj, Belgija), Spregledana zgodovina: evropski  pristop

10:40: Odmor za kavo

10:50: Sklop 1:  

       Marcin Jarząbek (Zgodovinski inštitut, Univerza v Jagiellonian, Krakov, Poljska) Novi muzeji in stari problemi. Zgornja Šlezijska dediščina in poljska politika spomina v 21. stoletju

       Nataša Jagdhuhn (Europäisches Kolleg Jena, Nemčija), Potrjevanje zgodovinske kontinuitete: druga svetovna vojna – skozi prizmo najnovejših vojn

       Kaja Širok (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Slovenija; Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija) Naracija 20. stoletja: reinterpretacija in transformacija “težavnih” muzejev

12:10: Odmor za kavo

12:30: Sklop 2:

       Elma Hašimbegović (Muzej zgodovine Bosne in Hercegovine, Bosna in Hercegovina), Kaj se zgodi, ko nekoč skupna dediščina postane nezaželena?

       Tonček Kregar (Muzej novejše zgodovine Celje, Slovenija), Med (re)interpretacijo in revizionizmom: primer Muzeja novejše zgodovine Celje

       Aleksandra Berberih Slana (Muzej narodne osvoboditve Maribor, Slovenija), Od muzeja vojne do Muzeja za mir

13:50: Odmor za kosilo

15:10: Sklop 3:

       Višnja Kisić (Center za muzeologijo in heritologijo, Univerza v Beogradu, Srbija), Prepoznavanje nasprotij in spornosti dediščine – posledice za sodobne muzejske prakse

       Ina Belcheva (Univerza v Parizu 1 Pantheon-Sorbonne, Francija), Socialistična preteklost skozi socialistično umetnost: iskanje muzejske upodobitve socialističnega obdobja v Bolgariji

       Blaž Vurnik (Muzeji in galerija mesta Ljubljana / Mestni muzej Ljubljana, Slovenija), Vstop v zasebnost daljnega otroštva. Raziskovanje skritih otrok Ljubljane med drugo svetovno vojno

(do 16:30)

 

16:30 – 18:00: Ogled razstave Začasna meja. Življenje in hrepenenje v coni A (1945-1947) z diskusijo

 

Petek, 6. oktober 2017

Jutranja kava

9:00 Sklop 4:

       Alenka Černelič Krošelj  (Posavski muzej Brežice, Slovenija), Skrite in sporne zgodbe Posavja, majhne regije znotraj "velike slike"

       Sanda Kočevar (Mestni muzej Karlovac, Hrvaška), Mestni muzej Karlovca in njegovi glasovi težavne preteklosti

       Neža Čebron Lipovec (Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Slovenija)/ Martina Mihić/Maša Sakara Sučević, Kolektivni spomini in njihov terapevtski potencial: pripovedovanje zgodb v spornih mestnih središčih Istre

10:20: Odmor za kavo

10:40: Sklop 5:  

       Alenka Pirman (Univerza v Ljubljani, Slovenija), Sodobna umetniška dela v nekdanjih političnih zaporniških celicah. Primer iz gradu Rajhenburg

       Blaž Bajič (Univerza v Ljubljani, Slovenija), Začasne ugotovitve glede ustvarjalne koprodukcije posmrtnih mask

       Branko Šuštar (Slovenski šolski muzej, Slovenija), Muzeji in problemi z izobraževalno dediščino med spomini in pozabo

11:50: Zaključne besede

12:30: Odmor za kosilo

13:30: Ogled mest spomina po Ljubljani

 

Izbirno:

19:00: Odprtje razstave v Slovenskem etnografskem muzeju:

 

LGBT: Razstava štirih

 

Sobota, 7. oktober 2017 

ICOM Slovenija; Skupnost muzejev Slovenije; Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Oddelek za sociologijo); Muzej novejše zgodovine Slovenije; Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU; Fundacija Poti miru v Posočju

DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE MED ALPAMI IN JADRANOM

Narava vojne dediščine je dvoumna, kakor so  tudi same vojne, in zato izzove različna čustva in številne razlage. Mar je možno, da se iz popolnega uničenja človeških teles in duš, pokrajine in okolja rodi kaj pozitivnega in spodbudnega? Smo sposobni najti sledi človečnosti v najbolj nečloveških vojnih razmerah?

 

9:30 – 9:45        Pozdravi

9:45– 11:00       Bernd von Droste zu Hülshoff: DEDIŠČINA – GLASNIK MIRU

                          Petra Svoljšak: DEDIŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE V SLOVENIJI

                      Fundacija »Poti miru v Posočju«: POT MIRU OD ALP DO JADRANA – DEDIŠČINA 1. SVETOVNE VOJNE NA UNESCOVEM POSKUSNEM SEZNAMU SVETOVNE DEDIŠČINE

11:00 – 11:30    odmor

11:30 – 13:00    Jelka Pirkovič: PROTI NOVI KRAJINSKI PARADIGMI – PRIMER SLOVENIJA

                      Gojko Zupan, Silvester Gaberšček: ARHITEKTURNA DEDIŠČINA POSOČJA, POVEZANA Z VOJNO

                      Ernesta Drole: VOJAŠKA POKOPALIŠČA V POSOČJU

                      Razprava

13:00 – 14:15    kosilo

14:15 – 15:45    Željko Cimprič, Ivana Leskovec: HUMANITARNOST V VOJNI

                      Vojteh Cestnik:  ŽIVALI V VOJNI

                      Tanja Roženbergar: VEZI NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

                          Ricarda Schmidt: POSREDOVANJE SPOROČILA O MIRU

                      Razprava

 

15:45 – 16:00    ZAKLJUČEK

Z ogledom te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov.     V REDU       O piškotkih